อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

13 เม.ย. 2564
00683
ครูเอื้อ นักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน นักร้อง นักดนตรี ผู้ควบคุมวง
ไม่ทราบว่าในเมืองไทยมีใครที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับครูเอื้อบ้าง ที่เป็นทั้ง 5 ประการนี้ในบุคคลเดียวกัน

1) นักแต่งเพลง
2) นักเรียบเรียงเสียงประสาน
3) นักร้อง
4) นักดนตรี
5) ผู้ควบคุมวง

คุณอติพร เคยกล่าวว่า คุณพ่อเป็นนักดนตรีเต้นกินรำกินธรรมดาคนหนึ่ง แต่ผมอยากกล่าวว่าเพิ่มเติมว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมดาสามัญ เพราะคนที่มีความสามารถทั้ง 5 ประการข้างต้น มีอยู่ผู้เดียวในประวัติศาสตร์ไทย


สร้อยฟ้า31 กรกฎาคม 46 เวลา 13:25 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป