อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ม.ค. 2564
06834
หาแผ่นนี้อยู่ครับ เพลงประจำวิทยาลัยเทคนิคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
เพลงประจำวิทยาลัยเทคนิคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
เพลงในชุดนี้มี 4 เพลง ได้แก่
1. มาร์ชวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ (หมู่)
2. ตามความฝัน (มาริษา อมาตยกุล นำหมู่)
3. วังเจ็ดริน (วินัย จุลละบุษปะ)
4. รำวงสาวชาววัง (วินัย, ศรีสุดา นำหมู่)

บันทึกเสียงกับแผ่นเสียงตราสุนทราภรณ์หน้าสีส้ม
รหัสแผ่น S.E.P.0063
SIDE 2
45 R.P.M.

ผู้ใดมี อนุเคระห์ด้วยครับ จักเป็นพระคุณยิ่ง
ติดต่อมาที่ 0905060680 ครับ

patgavee20 มิถุนายน 59 เวลา 15:14 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป