อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

24 ม.ค. 2564
06836
ขอขอบคุณ
สถาบันสุนทราภรณ์อันประกอบด้วย วงดนตรีสุนทราภรณ์ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี มูลนิธิสุนทราภรณ์ และ ชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ขอขอบคุณศิษย์ สุนทราภรณ์กลุ่มสองหนุ่มสองพรรณ คุณพรรณี สุภัทรพันธ์ คุณพรรณนิภา ตีระนันท์ สุวรรณสุทธิ คุรปรีชา เศขรฤทธิ์ และ คุณกำธร วังอุดม ที่มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถ้วน) ให้กองทุนสวัสดิการนักร้องนักดนตรี และเจ้าหน้าที่ของวงสุนทราภรณ์ปัจจุบัน โดยมีคุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ เป็นผู้รับมอบ บนเวทีโรงละครแห่งชาติ ในงานฉลองครบรอบ 47 ปีของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี เมื่อวานนี้

กองทุนสวัสดิการนี้มีไว้ช่วยเหลือบุคลากรปัจจุบันของวงดนตรีสุนทราภรณ์โดยเฉพาะ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล และการช่วยเหลืออื่นๆตามแต่คณะกรรมการกองทุนฯจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดำรงชีวิตของเพื่อนร่วมงานทุกคน

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์20 มิถุนายน 59 เวลา 19:03 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป