อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

3 มิ.ย. 2563
06840
มูลนิธิสุนทราภรณ์จะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันที่ 1 ส.ค.59
ตามที่มูลนิธิสุนทราภรณ์ได้จัดงานคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๕ รอบ เมื่อวันที่ ๒๗/๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทฯ นั้น

ในวันที่ 1 ส.ค.นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สถาบันสุนทราภรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทฯ เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวายเงินจำนวน 1.5 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา ในเวลา 09.00 น.

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์28 กรกฎาคม 59 เวลา 16:56 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป