อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

29 พ.ค. 2563
06841
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิสุนทราภรณ์ อยู่ในพระราชูปถัมภ์
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีหนังสือที่ รล ๐๐๑๐/๗๔๖๖ แจ้งมายังประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิสุนทราภรณ์ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า

มูลนิธิสุนทราภรณ์
วงดนตรีสุนทราภรณ์
โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
ชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
ชมรมรักสุนทราภรณ์ และกลุ่มคนรักสุนทราภรณ์ศูนย์บริการสุนทราภรณ์4 สิงหาคม 59 เวลา 10:48 น.


ความเห็นที่ 1
ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งค่ะนุช 1 กันยายน 59 เวลา 15:07 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป