อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

4 มิ.ย. 2563
06842
งานของสุนทราภรณ์ ในเดือนสิงหาคม/กันยายน ๒๕๕๙
๔ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สุนทราภรณ์วง ๒ ภายใต้การนำของนาวาตรี จิระ สัตตะพันธ์คีรี และคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์บันทึกการแสดงร่วมกับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ว ๒๔ คน ณ Nusa My Ozone เขาใหญ่ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ต่อไป (จะมีการประชาสัมพันธ์วัน เวลาออกอากาศให้ทราบต่อไป)

๗ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ของชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
เวลา ๑๖.๓๐ น. งานเลี้ยงขอบคุณ คณะทำงานจัดงานคอนเสิร์ต "สังคึตสัมพันธ์...สุนทราภรณ์" ฉลองครบรอบ ๔๗ ปีของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. สุนทราภรณ์วง ๑ ภายใต้การนำของครูดำ-พูลสุข สุริยพงษ์รังษี และนักร้องดาวค้างฟ้าและคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ บรรเลงในงาน "วันแม่" ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง จ. ชลบุรี

๑๔ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. สุนทราภรณ์วง ๒ ภายใต้การนำของนาวาตรี จิระ สัตตะพันธ์คีรี และคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ บรรเลงในงานมินิคอนเสิร์ต เจนี่ฟูดส์ย้อนเวลา "สุนทราภรณ์.... รักแม่" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๔ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค กรุงเทพ (ติดต่อรับบัตรฟรีได้ที่ศูนย์บริการสุนทราถรณ์ ๐๘๑ ๒๘๕-๑๔๒๗ หรือที่คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์)

๑๖ สิงหาคม เวลา ๑๗๐๐ - ๒๒.๐๐ น. งานแสดงมุทิตาจิตจากญาติมิตรและศิษย์ ฉลองครบ ๖ รอบ ครูดำ-พูลสุข สุริยพงษ์รังษี หัวหน้าวงสุนทราภรณ์ ณ สมาคมศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ ถนนประชาชื่น

๒๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. คอนเสิร์ต "ด้วยรักและผูกพันฯาฎศิลป์เพชรเกษม" จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ณ โรงละครแห้งชาติ บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่ ควบคุมโดยครูดำ-พูลสุข สุริยพงษ์รังษี นักร้องดาวค้างฟ้า-คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ ร่วมด้วย รศ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ รังษิยา บรรณกร ชมพู ฟรุตตี้ ขมการแสดงชุด รำถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระบำประทีปบูชาเทวสักกา การแสดงชุดพระลอลงสวน และผลงานสร้างสรรค์ชุด ระบำ ๒๐ เสนาลงกามาร

๒๔ สิงหาคม เวลา ๐๖.๕๐ น. สมาชิกวงดนตรีสุนทราภรณ์ จำนวน ๑๗ คน ภายใต้การนำของ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ อติพร - อรอนงค์ เสนะวงศ์ กรรมการ-เลขานุการ และผู้ ช่วยเลขานุการ เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และ ลอสแอนเจลีส

๒๖ สิงหาคม การแสดงรอบแรก "An Evening of Art and Music: The Royal Inspiration" ณ The Drake, Chicago (เฉพาะบัตรเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก)

๒๗ สิงหาคม การแสดงรอบสอง "งานลีลาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙" ณ Hyatt Regency O'Hare Hotel, Chicago (ติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และที่คณะกรรมการจัดงาน)

๓๐ สิงหาคม เวลา ๒๐.๐๐-๒๔.๐๐ น . การแสดงรอบสาม "งานลีลาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙" ณ Gold Coast Hotel , Las Vegas (ติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่คณะกรรมการจัดงาน)

๓ กันยายน เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น .การแสดงรอบสี่ งานคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙" ณ Panorama High School Auditorium, Los Angeles (ติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลีส และที่คณะกรรมการจัดงาน)

๓ กันยายน เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. วงสุนทราภรณ์ นักร้องดาวค้างฟ้าและคลื่นลูกใหม่ ภายใต้การนำของครูสุพิษ วิศวามิตร แสดงในงานฉลอง ๖ รอบ พล.ต.อ.ธวัชชัย ภัยลี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

๑๕ กันยายน เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป งานเลี้ยงเกษียณ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สโมรชสรทหารบก ถนนวิภาวดี

๒๕ กันยายน เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๓๐ น. งานคอนเสิร์ต "การเวกเสียงใสขานไขบทเพลงสุนทราภรณ์ เพื่อ ๗๒ ปีครูดำ" งานคอนเสิร์ตพิเศษประจำปี ๒๕๕๙ ของมูลนิธิสุนทราภรณ์ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ถนนรางนํ้า ติดต่อจองบัตรได้ที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ ๐๘๑ ๒๘๕-๑๔๒๗ สำหรับท่านที่ซื้อบัตรราคา ๒๐๐๐ และ ๒๕๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม จะได้รับซีดีเพลงสุนทราภรณ์ ขับร้องโดย ครูดำ-พูลสุขและพรศุลีเป็นที่ระลึก




ศูนย์บริการสุนทราภรณ์4 สิงหาคม 59 เวลา 11:55 น.


ความเห็นที่ 1

รายการ "นาวสาวไทย 2559 เดอะเรียลลิตี้" ณ Nusa My Ozone เขาใหญ่ กับภารกิจการเต้นลีลาศของบรรดาเหล่าผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง 24 คน เพลิดเพลินไปกับลีลาการลีลาศของสาวงามที่จะมาโชว์เสต็ปอันแสนสง่างามและสุดมันส์ พร้อมบทเพลงจากการบรรเลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ทั้ง นางฟ้าจำแลง, ฟลอร์เฟื่องฟ้า และ เริงลีลาศ

เทปบันทึกนี้จะถูกนำไปออกอากาศในวันพุธที่ 24 สิงหาคมนี้ ทางช่อง 7HD เวลา 23.10 น. เป็นต้นไป พลาดไม่ได้เลยค่ะ สวยสดงดงามมาก

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 5 สิงหาคม 59 เวลา 18:24 น.
ความเห็นที่ 2
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ปรึกษา กรรมการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมี และชาวคณะสุนทราภรณ์จะไปร่วมในพิธีเปิดชมรมรักสุนทราภรณ์ LA (Suntaraporn Fan Club LA) อย่างเป็นทางการ

ชมรมรักสุนทราภรณ์ LA (Suntaraporn Fan Club LA) เป็นชมรมลำดับที่ ๖ ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมูลนิธิสุนทราภรณ์ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ให้เปิดทำการเผยแพร่บทเพลงและกิจกรรมของสุนทราภรณ์ได้จนกว่าจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษามูลนิธิฯเดินทางไปแอลเอ โดยมี คุณพิไลลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ซึ่งเคยเป็นนักเรียนวิชาขับร้องที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี รุ่นเดียวกับพรศุลี วิชเวช การเวกเสียงใส เป็นประธานชมรมฯ

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้น ณ ร้านรัชดา ไทยคูซีน เลขที่ 3416 E Imperial Highway, Santa Fe Springs, CA 90670




ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 18 สิงหาคม 59 เวลา 14:59 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป