อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

13 เม.ย. 2564
00685
การประกวดร้องเพลงแนวสุนทราภรณ์ ที่แอลเอ
การประกวดร้องเพลงแนวสุนทราภรณ์ จัดโดย สภาวัฒนธรรมไทย แห่งลอส แอนเจลิส ณ ห้องอาหารไทยแลนด์พลาซ่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2546

ทางสภาฯได้เชิญ “ครูดำ” พูลสุข สุริยพงษ์รังษี หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ พร้อมด้วยนักร้องดาวจรัสแสงอีก 2 ท่านคือ พรศุลี วิชเวช และอรดี วิชเวช เดินทางจากประเทศไทยมาเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งผลการตัดสินปรากฎ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวชาย ได้แก่ นิตย์ โสภา
รางวัลรองชนะเลิศเดี่ยวชาย ได้แก่ ธเนศ กิจพานิชวิเศษ
รางวัลชมเชยประเภทเดี่ยวชาย ได้แก่ ประทีป วิสิทธิ์ศาสตร์
รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวหญิง ได้แก่ อุษา อินทรพัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศเดี่ยวหญิง ได้แก่ สุมนฑา อินทรง
รางวัลชมเชยประเภทเดี่ยวหญิง ได้แก่ วันดา ปฐมฤทธิ์
รางวัลชนะเลิศประเภทคู่ ได้แก่ เกษวดี อินทร์หา และ ปรัชญา โสภาพล
รางวัลรองชนะเลิศประเภทคู่ ได้แก่ ยาใจ ยัง และ ชาตรี ลาณานุรักษ์
รางวัลชมเชยประเภทคู่ ได้แก่ สุมณฑา อินทรง และ วัฒนชัย โสภณพันธ์

ขอเชิญชมประมวลภาพในงานได้ที่
http://www.thaitownusa.com/news/collectpicture/557/pic1/pic1.htm


กังหันลม2 สิงหาคม 46 เวลา 16:39 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป