อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

20 ม.ค. 2564
06903
งานของสุนทราภรณ์ 6 - 12 ก.พ. 60
เสาร์ 11 ก.พ.
1. ชมรมรักสุนทราภรณ์คู้บอน ฉลองครบรอบการก่อตั้งชมรม ครบ 1 ปี ณ หอประชุมกานตรัตน์ ดอนเมือง ตั้งแต่เวลา 1200-1600 น.

2. งานเทศกาลของกินริมนํ้า หน้า MBK Center เวทีประตูหน้า AIS ตั้งแต่เวลา 1700-1800 น.

อาทิตย์ 12 ก.พ.
งานลีลาศ - ฟังเพลง ณ โรงแรมตรัง อ.เมือง จ.ตรัง เวบา 1900-2300 น.

เชิญพบกับเราตามสดวกนะคะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์8 กุมภาพันธ์ 60 เวลา 20:06 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป