อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

22 ม.ค. 2564
06909
Happy Chinesse New Year
วันตรุษจีนขอให้บ้านคนรักสุนทราภรณ์อยู่ในประเทศเดี่ยวกันไปในเส้นทางสร้างสรรค์ อัทยาศัยไมตรี มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช

นาย วรนพ ตานุชนม์18 กุมภาพันธ์ 60 เวลา 00:20 น.


ความเห็นที่ 1
ขอขอบคุณแทนสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์ทุกคนค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 19 กุมภาพันธ์ 60 เวลา 15:05 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป