อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
06915
การแต่งตั้งประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หลังการถึงแก่อนิจกรรมของนายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ท่านแรก ที่ดำรงตำแหน่งประธานถึง 14 ปี (2545-2559) คณะกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ขออนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เป็นประธาน โดยผ่านการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุขจะเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานกฏหมายธรรมนิติ ถนนวิทยุ กทม

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์14 มีนาคม 60 เวลา 08:24 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป