อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ม.ค. 2564
06918
กำหนดการเสด็จฯนำคณะทูตและคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชับพัฒนานุรักษ์ วันที่ 28 มีนาคม 60
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จนำคณะทูตและคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชับพัฒนานุรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในงาน มหกรรมมะพร้าว (Coconut Festival) ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.

มูลนิธิชัยพัฒนาจะเปิดพื้นที่ในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ทั้งหมด ตั้งแต่บริเวณเรือนแถวริมนำ้ รวมทั้งห้องเช่าริมนํ้าของโครงการ ในลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานฝั่งสวนเกษตรชัยพัฒนา จัดกิจกรรมหลากหลาย

ในโอกาสนี้มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้จัดวงดนตรีสุนทราภรณ์ ไปบรรเลง ณ เรือนการเวก ในลานฝั่งสวนเกษตรชัยพัฒนา ตั้งแต่เวลา 10.00 จนถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในเวลาประมาณ 17.30 น.ศูนย์บริการสุนทราภรณ์19 มีนาคม 60 เวลา 20:35 น.


ความเห็นที่ 1
มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุน ปฏิทินพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ จำนวน 400 อัน และ โปสเตอร์พระบรมฉายาลักษณ์ 600 แผ่น สำหรับแจกให้แฟนเพลงที่อัมพวา ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ ติดต่อรับได้ที่บ้านครูเอื้อ...อัมพวา และที่เวทีการแสดงของวงสุนทราภรณ์ ที่เรือนการเวก ฝั่งสวนชัยพัฒนานุรักษ์

แล้วพบกันค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 24 มีนาคม 60 เวลา 08:15 น.
ความเห็นที่ 2
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จนำคณะทูตและคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชับพัฒนานุรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในงาน มหกรรมมะพร้าว (Coconut Festival) เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-17.45 น.

ในโอกาสนี้มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้จัดวงดนตรีสุนทราภรณ์ ไปบรรเลง ณ เรือนการเวก ในลานฝั่งสวนเกษตรชัยพัฒนา โดยเริ่มบรรเลงในช่วงแรกตั้งแต่เวลา 10.20 -11.00 น. ช่วงที่สอง 11.30 - 11.50 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจากโรงเรียนล้อมรักไปตามทางเดินรืมคลองอัมพวา เลี้ยวซ้ายเข้าร้านชานชาลา ผ่านลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ โดยมีหุ่นสายของนักเรียนแสดงถวาย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินข้ามมายังฝั่งสวนเกษตรชัยพัฒนา วงดนตรีสุนทราภรณ์ บรรเลงเพลง "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา" คำร้องโดยศยาม ทำนองโดยครูเอื้อ สุนทรสนาน ขับร้องถวายโดยนักร้องจากวงสุนทราภรณ์ รวม 14 คน ในการนี้กรรมการ / ที่ปรึกษา มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธาน / รองประธาน / กรรมการและที่ปรึกษา ชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีเฝ้ารับเสด็จ และเสด็จผ่านเข้าไปด้านในของสวนเกษตรชัยพัฒนา ต่อมาได้เสด็จนำคณะทูตมายังเวทีแสดงของวงสุนทราภรณ์ ประทับยืนรับฟังการบรรเลงเพลงชื่นชีวิต ก่อนจะเสด็จกลับไปยังลานวัฒนธรรมฯ คณะกรรมการทั้งหมดของมูลนิธิฯและชมรมฯไปเฝ้ารับเสด็จต่อในบ้านครูเอื้อ...อัมพวา ทรงนำคณะทูตชมเรือนแถวไม้ของโครงการฯ และพิพิธภัณฑ์บ้านครูเอื้อ ก่อนจะเสด็จกลับไปยังเวทีสุนทราภรณ์อีกครั้ง ในขณะที่วงฯกำลังบรรเลงเพลงสาวบ้านแต้ แล้วเสด็จไปเสวยพระสุธารสร่วมกับคณะทูตและคู่สมรสในสวนเกษตร

เวลาประมาณ 17.20 น. เสด็จกลับมาที่หน้าเวทีวงสุนทราภรณ์ ทรงรับของถวายจากกรรมการ / ที่ปรึกษา มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากข้าราชการ แม่บ้านทหารบก แม่บ้านตำรวจและประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จจำนวนรวมประมาณ 30 คณะ ก่อนเสด็จขึ้นรถยนต์พระที่นั่งที่หน้าลานวัฒนธรรมเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วงดนตรีสุนทราภรณ์
ชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี


ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 29 มีนาคม 60 เวลา 21:16 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป