อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

13 เม.ย. 2564
00694
" วันแม่ "
กล่อม

ลูกเอ๋ย นอนเถิดนอนเสียเจ้า
ยังอ่อนยังเยาว์ ขวัญเจ้าดวงจิตแม่เอย
ห่วงจริง แม่ไม่ทิ้งไปเลย
นอนเสียเอย ตื่นได้เชยชมกัน
ฟังกล่อม ฟังเถิดจอมขวัญ
ฟังแม่รำพัน ให้สวรรค์คุ้มครองเจ้า
ทวยเทพ ครองป่าครองเขา
ลูกยังอ่อนเยาว์ โปรดเฝ้าดูแล
หลับเสีย ดวงหทัยของแม่
แม่อยู่ดูแล ขวัญแม่นอนเถิดลูกนอน
ลูกเอย แม่เฉลยคำพร
บุญครั้งก่อน แม่เคยทำมา
ขอให้ บุญช่วยรักษา
วอนไหว้เทวา ให้ฟากฟ้ามาปกป้อง
คุ้มครอง ภัยเภททั้งผอง
เทพเจ้าครอง ปกป้องดวงใจ


" แม่ " นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
ที่เฝ้าหวง ห่วงลูกแต่หลัง เมื่อยังนอนเปล .....

..... หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย


..... รัก " แม่ " ค่ะ .....


กังหันลม12 สิงหาคม 46 เวลา 00:19 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป