อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

7 ธ.ค. 2564
06955
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม

อ้าองค์พระทรงศักดาฟ้า เสาวภาสุราศี เสาวภี สรีสม
มิ่งเอย ขวัญเอย โอบดินชม
โฉมชมรมอุดมศิลป์ สรวลระริน สุบินมา

เบื้องบารมี มหาราชินี
สดุดี ศรีเอย ศรีศักดา
ส่งสรรเสริญ ทรงพระเจริญรุจา
ดั่งจันทรา โสภา ฟ้าดินไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วงดนตรีสุนทราภรณ์
โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
ชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
ชมรมรักสุนทราภรณ์ ๒๑ แห่งทั่วประเทศ และในนครลอส แอนเจลิส สหรัฐอเมริกาศูนย์บริการสุนทราภรณ์12 สิงหาคม 60 เวลา 09:10 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป