อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 พ.ย. 2564
06971
กฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดราษฎร์บูรณะ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ กรรมการ ที่ปรึกษา มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมาชิกวงดนตรีสุนทราภรณ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี กรรมการ ที่ปรึกษาชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ประธานและสมาชิกชมรมรักสุนทราภรณ์ต่างๆ ได้ไปรวมตัวกันเพื่อฉลองศาลครูเอื้อ และทอดกฐินวัดราษฎร์บูรณะ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม โดยได้เงินทำบุญถวายวัดรวมทั้งสิ้น 1,001,388 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

มูลนิธิสุนทราภรณ์และเครือข่าย 670,377 บาท
ครอบครัวคุณณรงค์-นิภา 86,500 บาท
คณะท้องถิ่นสามัคคี 228,531 บาท
รวมยอดกฐินธรรม 985,408 บาท
ยอดผ้าป่า 11,320 บาท
ทำบุญต่อยอด 4,660 บาท

รวมยอดทั้งสิ้น 1,001,388 บาท

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.เหมืองใหม่ได้ทำป้ายชื่อซอยๆ ต่างบนถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นชื่อเพลงสุนทราภรณ์ทั้งสิ้น เท่าที่เห็นแล้วมี สาวอัมพวา จำไดเไหม อุษาสวาท กลิ่นราตรี ลมพาฝัน ฝั่งนํ้า พี่รักเจ้า บุปผาสวรรค์ คิดถึง ทรัพย์ทรวง ไทยรวมกำลัง พรานทะเล และขอให้เหมือนเดิม เป็นโครงการต่อเนื่องจากถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดถึง 7 ปี จึงประสบความสำเร็จ

ขอขอบคุณเทศบาล ต.เหมืองใหม่ มา ณ ที่นี้ด้วย


ศูนย์บริการสุนทราภรณ์17 ตุลาคม 60 เวลา 15:32 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป