อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 พ.ย. 2564
06978
ครบรอบ 78 ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์ 20 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ซึงเป็นวันครบรอบวงดนตรีสุนทราภรณ์ ปีที่ 78 ที่คุณครูเอื้อ สุนทรสนาน บุคคลสำคัญของโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2482
ได้มีการทำบุญใส่บาตรที่หน้าวัดเบญจมบพิตร เหมือนแต่ครั้งที่คุณครูเอื้อยังมีชีวิตอยู่ และได้มีการไปสักการะรูปปั้นท่านท้าวปัญจสิขร และคุณครูเอื้อที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี และที่รูปหล่อคุณครูเอื้อที่สวนลุมด้วย รวมถึงที่ศาลครูเอื้อที่อัมพวา เช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปี

สถาบันสุนทราภรณ์ขอขอบพระคุณแฟนเพลงทุกท่านที่ได้ติดตามเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของวงดนตรีสุนทราภรณ์ตลอดมา ทำให้สุนทราภรณ์เติบโต ขยายการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงทุกวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์22 พฤศจิกายน 60 เวลา 10:44 น.


ความเห็นที่ 1
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สุนทร สนธิ อาภรณ์ นามขจร วงดนตรี
ลุเจ็ด สิบแปดปี ในวันนี้ "สุนทราภรณ์"
ครูเอื้อ สุนทรสนาน ฝากผลงาน เพลงอมร
ลือนาม คีตกร ทั่วนคร สุขเปรมปรีดิ์
ครบรอบ ศตวรรษ ยูเนสโกจัด สดุดี
บุคคล ดีเด่นนี้ คู่วงดนตรี "สุนทราภรณ์"

เอกศักดิ์ กุลหทัย ร้อยกรอง

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 22 พฤศจิกายน 60 เวลา 10:49 น.
ความเห็นที่ 2
เนื่องจากไม่สามารถเข้ากระทู้ได้ตั้งแต่วันที่ 20-21 พ.ย. จึงได้มีโอกาสมาเข้ากระทู้ได้ในวันนี้ค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 22 พฤศจิกายน 60 เวลา 10:50 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป