อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

24 ม.ค. 2564
07021
งานของสุนทราภรณ์
มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะส่งบุคลากรของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีและวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำโดยไข่หวาน-อรอนงค์ เสนะวงศ์ ไปให้ความรู้และแนะนำคนรุ่นใหม่ให้รูกจักบทเพลงสุนทราภรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม เวลา 0900-1100 น. ที่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม 530 คน

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 0900-1100 น. ที่โรงเรียนสิรินธราชวิทยาลัย จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม 450 คน

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม เวลา 0900-1100 น. ที่โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สครปฐม จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม 555 คน

ส่วนชมรมรักสุนทราภรณ์อุตรดิตถ์ นำโดยท่านประธานไพโรจน์ เจียมศิริ จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุตรดิตถ์ และขยายเปิดชมรมรักสุนทราภรณ์ ม.ราชภัฎ อุตรดิตถ์ โดยมีประธานร่วมคือ อาจารย์ปริญาดา แซ่เตีย และ อาจารย์สายสมร มุกดาลอย เป็นผู้รับผิดชอบ และมีนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ชรส ราชภัฎอุตรดิตถ์แล้วจำนวนหนึ่งด้วย

เป็นอีกก้าวหนึ่งของมูลนิธิ ฯ ที่มีความประสงค์จะให้เพลงสุนทราภรณ์เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ต่อไป

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-14279 สิงหาคม 61 เวลา 12:15 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป