อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ม.ค. 2564
07022
ชมรมรักสุนทราภรณ์ที่จะเปิดต่อไป
22 กันยายน เปิดชมรมรักสุนทราภรณ์ อุดรธานี โดยมีประธานคือ พลโทสุพจน์ สุวรรณเตมีย์ และรองประธานคือ พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก

8 ธันวาคม เปิดชมรมรักสุนทราภรณ์ ชัยภูมิ โดยมีประธานคืออาจารย์ถนอม สุนทา และรองประธานคือ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

ช่วงต้นปี 2562 ยังมีคิวที่จะเปิดอีก 3 ชมรม ซึ่งจะมีรายละเอียดมาเรียนให้ทราบต่อไป

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-14279 สิงหาคม 61 เวลา 12:25 น.


ความเห็นที่ 1
อยากได้ชมรมรักสุนทราภรณ์ พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ปีหน้า (ปี 2562) ครับ

ศิวะพล พวงสมบัติ 9 สิงหาคม 61 เวลา 23:02 น.
ความเห็นที่ 2
ยังไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะ และที่รอจะเปิดอีก 3 ชมรมยังไม่มีนครสวรรค์เข้ามาร่วมค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 12 สิงหาคม 61 เวลา 12:12 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป