อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

20 ม.ค. 2564
07023
ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี 12 สิงหาคม 2561
วันเอยวันนี้
ส่งศรีเสริมสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล
มงคลฤกษ์เบิกฟ้านภาดล
เฉลิมพระชนม์องค์สมเด็จพระราชินี

ขออัญเชิญพระไตรรัตน์จรัสหล้า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลิศฟ้าทุกราศี
คุ้มครององค์ทั้งทิวาและราตรี
อย่าได้มีภยันตรายกรายองค์อร

ขอพระโฉมชื่นแฉล้มแอร่มฟ้า
ยิ่งจันทราคราเพ็ญเด่นสมร
ขอพระเกียรติฉายหล้าอ่าอัมพร
ยิ่งสุริยาส่องสะท้อนโลกชื่นชม
(ตัดตอนจากบทเพลงเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหาคม โดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน/ครูชอุ่ม ปัญจพรรค์)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการ และที่ปรึกษา มูลนิธิสุนทราภรณ์
นักร้อง นักดนตรี และทีมงานวงดนตรีสุนทราภรณ์
นักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
สมาชิกชมรมรักสุนทราภรณ์ทั่วประเทศและที่นครลอสแอนเจลิส

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142712 สิงหาคม 61 เวลา 13:46 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป