อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

11 เม.ย. 2564
07032
งานสุนทราภรณ์เดือน ต.ค.61
วันอังคาร 2 ต.ค. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จนำคณะแพทย์และพยาบาลเยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุกรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เวลา 10.00-13.00 น.
วงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่จะบรรเลงในสวนชัยพัฒนานุรักษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
วงดนตรีสุนทราภรณ์วงเล็กจะบรรเลงถวาย ณ ลานหลังร้านอาหารชานชาลา ระหว่างเสวยพระกระยาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ 6 ต.ค.
วงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่จะซ้อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
วงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่ วง 2 บรรเลงในงานมงคลสมรส ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เวลา 18.30-22.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. วงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่พิเศษ และวงดนตรไทยจะซ้อมสำหรับงานวันที่ 10 ต.ค. ณ หอประชุมโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น

วันอังคารที่ 9 ต.ค. วงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่พิเศษและวงดนตรีไทยจะซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

วันพุธที่ 10 ต.ค. 17.30 น. มูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ชมรมศิษย์ร.ร.สุนทราภรณ์การดนตรี ชมรมรักสุนทราภรณ์ทั่วประเทศและนครลอสแองเจลิส รอเฝ้ารับเสด็จ

18.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห้่งประเทศไทย วงดนตรีของวชิราวุธวิทยาลัยบรรเลงเพลงมหาชัย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ฯนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จ

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางพรทิพย์ พุกผาสุข ที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ถวายมาลัยข้อพระกร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำเสด็จสู่ห้องครึ่งวงกลม พระราชทานพระราชานุญาตให้ฉายพระรูปตามลำดับดังนี้

1. หัวหน้าวงและนักดนตรีวงดนตรีสุนทราภรณ์
2. นักร้องวงดนตรีสุนทราภรณ์
3. มูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ
4. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เสด็จเข้าสู่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงเพลงมหาชัย

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ถวายรายงาน
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตร

วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงเพลงไตเติ้ล เพลงพระมหามงคล ธง ภปร ประดับอยู่เหนือวงดนตรีสุนทราภรณ์
1. ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น ร้องเดี่ยวนำหมู่โดยพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ และ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ร่วมด้วยสมาชิกมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ชมรมศิษย์ร.ร.สุนทราภรณ์การดนตรี ชมรมรักสุนทราภรณ์ทั่วประเทศและนครลอสแองเจลิสรวม 80 ชีวิต
2. น้อมเกล้าแสดงความจงรักภักดี ขับร้องหมู่โดยนักร้องบนเวทีทั้งหมด

พิธีกรนำเข้า การแสดง องค์ที่ ๑

09.15 น. โดยประมาณ พิธีกรขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกศิลปินและผู้กำกับการแสดงรับพระราชทานช่อดอกไม้

วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงมหาชัย
เสด็จพระราชดำเนินกลับ

วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. งานฉลองกฐินวัดราษฎร์บูรณะ 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00-21.30 น. น.วงดนตรีสุนทราภรณ์วง 2 บรรเลง

วันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 10.00 น. งานฉลองศาลครูเอื้อ หน้าวัดราษฎร์บูรณะ เลี้ยงพระเพล รับระทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.30 น. ทอดกฐินประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. ศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้ผู้อาวุโส ณ บ้านสุทธาวาส จ.นครนายก เวลา 10.00 น.
ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142726 กันยายน 61 เวลา 16:59 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป