อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

11 เม.ย. 2564
07039
งานฉลองกฐิน งานทำบุญฉลองศาลครูเอื้อ และงานทอดกฐินประจำปีของสถาบันสุนทราภรณ์
เสาร์ 27 ต.ค. มีงานทำบุญสวดมนต์เย็น และงานฉลองกฐิน บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์วง 2 ร่วมด้วยนักร้องจากชมรมศิษย์ ร.ร.สุนทราภรณ์การดนตรี และชมรมรักสุนทราภรณ์ทั่วประเทศ ณ วัดราษฎร์บูรณะ ซอยไทยรวมกำลัง ถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

อาทิตย์ 28 ต.ค. 10.30 น. ทำบุญฉลองศาลครูเอื้อ ณ วัดราษฎร์บูรณะ ซอยไทยรวมกำลัง ถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ร่วมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี / วงดนตรีสุนทราภรณ์ วง 1 และ 2 / ชมรมศิษย์ ร.ร.สุนทราภรณ์การดนตรี และชมรมรักสุนทราภรณ์ทั่วประเทศ ได้รับเงินทำบุญถวายเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 616,529.00 บาท

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมทำบุญและที่ส่งเงินมาร่วมทำบุญ ขอให้บุญกุศลนี้จงส่งให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ สุขภาพดี รํ่ารวยและรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142731 ตุลาคม 61 เวลา 18:35 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป