อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

13 เม.ย. 2564
07057
วงสุนทราภรณ์ ณ สังคีตศาลา วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมมีความจำเป็นจะต้องใช้สถานที่บริเวณสังคีตศาลา ในวันที่ 9 มีนาคม งานบรรเลงของวงสุนทราภรณ์จึงเลื่อนไปแสดงในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม เวลา 17.00-19.00 น

จึงแจ้งมาให้แฟนเพลงโปรดทราบ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142713 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 21:07 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป