อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

20 เม.ย. 2564
07058
งานของสุนทราภรณ์ ในเดือนมีนาคม 2562
วันที่ 1 - 2 มี.ค. "คลาสสิกสุนทราภรณ์" บรรเลงโดยวงดนตรีเครื่องสายฝรั่งของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบเรียงและอำนวยเพลงโดย ผศ ดร นรอรรถ จันทร์กลํ่า ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2561 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 18.00 น. วันศุกร์ที่ 1 และ รอบ 14.00 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม ร่วมด้วยคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. "พระธรรมนำเพลงสุนทราภรณ์" กับ มหาจุฬาฯ" ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนะธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 13.30-17.00 น. นักร้องรับเชิญ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส เอ-ศุภาชัย วิภา จันทรกุล นักร้องดาวค้างฟ้าและคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ บัตรราคา 500-1000 และ 2000 บาท ติดต่อศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 081 285-1427

วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. งานลีลาศการกุศลครั้งที่ 3 ของชมรมรักสุนทราภรณ์ สระบุรี ณอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า สระบุรี เวลา 18.30-22.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. (1) งาน "เพลินลีลาศ คู้บอนสัมพันธ์กับสุนทราภรณ์ ครั้งที่ 3" ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ ดอนเมือง เวลา 12.00-6.00 น.
(2) มินิคอนเสิร์ต ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เวลา 17.00-19.00 น. คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ และ นักเรียนจากโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. งานฉลองครบรอบ 2 ปี ของชมรมรักสุนทราภรณ์ สงขลา ณ หอประชุมใหญ ม.ราชภัฏสงขลา เวลา 18.30-22.30 น.

การบรรเลงของวงสุนทราภรณ์ ณ เอ็มเธียเตอร์ ชั้น 3 หน้างานแสดง บ้านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล เวลา 12.00-13.30 น. ทุกวันเสาร์ที่ 2-อาทิตย์ที่ 3 มี.ค. เสาร์ที่ 9-อาทิตย์ที่ 10 มี.ค. เสาร์ที่ 16-อาทิตย์ที่ 17 มี.ค. เสาร์ที่ 23-อาทิตย์ที่ 24 มี.ค. และเสาร์ที่ 30-อาทิตย์ 31 มี.ค. รวม 10 รอบ


ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142720 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 12:30 น.


ความเห็นที่ 1
ขอเชิญขับร้องเพลงคาราโอเกะสุนทราภรณ์ที่บ้านครูเอื้อ...อัมพวา ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามได้ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. จัดโดยชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีและนักเรียนจากโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ขอเชิญรับชมรายการ "เพลินเพลงกับสุนทราภรณ์" ทาง TNN 2 (ช่อง 784 หรือ 85) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 1.00-18.00 น. รีรันครั้งที่ 1 ทุกวันอังคาร เวลา 02.00-03.00 น. ครั้งที่ 2 ทกวันพหัสบดี เวลา 13.3014.30 น. ครั้งที่ 3 ทุกวันศุกร์ เวลา16.00-17.00 น. และทุกวันเสาร์ เวลา 04.00-05.00 น. ดำเนินรายการโดย ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ และไข่หวาน-อรอนงค์ เสนะวงศ์

เชิญรับฟังรายการเพลงสุนทราภรณ์ ทางสถานีวิทยุศึกษา FM92/AM1160 ทุกวันพุธ เวลา 11.15-12.00 น และทุกคืนวันจันทร์ เวลา 20.00-22.00 น. จัดโดย เอก-พีระยุทธ อุปถัมภ์, บาส-ชุติพัฒน์ สีบธรรม และต๊ะ-พิเชษฐ์ คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

เชิญรับฟังเพลงสุนทราภรณ์ ทาง AM 1494 อสมท ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-19.00 น. จัดโดย เอก-พีระยุทธ อุปถัมภ์, บาส-ชุติพัฒน์ สีบธรรม และต๊ะ-พิเชษฐ์ คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

เชิญรับฟังเพลงสุนทราภรณ์ ทางคลื่น Healthy Radio FM 99.5 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 14.00-16.00 น. จัดโดย นกเขา-สาวดี เจริญวงษ์

เชิญรับฟังเพลงสุนทราภรณ์ทางสถานีวิทยุ FM 89.5 ในรายการ "พลังงานกับเสียงเพลง" ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-18.00 น. จัดโดย กำธร วังอุดมและปรีชา เศขรฤทธิ์

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 20 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 12:32 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป