อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

6 มิ.ย. 2563
07062
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพลง "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ผองไทยทั้งหล้าถวายสดุดี
เจริญพระชนม์วิมลนารี
ศักดิ์ทรงโสภีคู่จักรีศรีวงศ์

ขอเทวาทั่วทั้งฟ้าดิน
คุ้มชีวินปิ่นอุรุพงศ์
เฉลิมขวัญเฉิดฉันยิ่งยง
สืบศักดิ์ส่งยืนยงไปชั่วกาล

(จากบทเพลงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทำนองโดย เอื้อสุนทรสนาน/ คำร้องโดย ศยาม)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการ-ที่ปรึกษา มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นักร้อง-นักดนตรี วงสุนทราภรณ์ ครู-นักร้อง โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี สมาชิกชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีและชมรมรักสุนทราภรณ์ทั่วประเทศ และที่นครลอสแอนเจลิส
๒ เมษายน ๒๕๖๒

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-14272 เมษายน 62 เวลา 23:30 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป