อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

8 ก.ค. 2563
07063
งาน "รางนํ้านครา เขษมสงกรานต์" ณ ลานกิจกรรม คิงเพาเวอร์ รางนํ้า 11-16 เมษายน 2562 - ฟรีทุกวัน

วันที่ 11 เม.ย. วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลง ณ เวทีใหญ่ ลานนํ้าพุ คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 17.00-18.00 น.
กิจกรรมคาราโอเกะสุนทราภรณ์ ณ เขษมบาร์ โซนวัด (บริวณสนามหญ้ารอบโดม) คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 14.30-15.30 น. และ 18.00-20.00 น.

วันที่ 12 เม.ย. วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลง ณ เวทีใหญ่ ลานนํ้าพุ คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 15.00-16.00 น.
กิจกรรมคาราโอเกะสุนทราภรณ์ ณ เขษมบาร์ โซนวัด (บริวณสนามหญ้ารอบโดม) คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 14.00-15.00 น. และ 18.00-20.00 น.

วันที่ 13 เม.ย. วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลง ณ เวทีใหญ่ ลานนํ้าพุ คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 17.00-19.00 น.
กิจกรรมคาราโอเกะสุนทราภรณ์ ณ เขษมบาร์ โซนวัด (บริวณสนามหญ้ารอบโดม) คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 13.00-15.00 น. และ 19.00-20.00 น.

วันที่ 14 เม.ย. วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลง ณ เวทีใหญ่ ลานนํ้าพุ คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 15.00-16.00 น.
กิจกรรมคาราโอเกะสุนทราภรณ์ ณ เขษมบาร์ โซนวัด (บริวณสนามหญ้ารอบโดม) คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 14.00-15.00 น. และ 18.00-20.00 น.

วันที่ 15 เม.ย. วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลง ณ เวทีใหญ่ ลานนํ้าพุ คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 15.00-16.00 น.
กิจกรรมคาราโอเกะสุนทราภรณ์ ณ เขษมบาร์ โซนวัด (บริวณสนามหญ้ารอบโดม) คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 14.00-15.00 น. และ 18.00-20.00 น.

วันที่ 16 เม.ย. วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลง ณ เวทีใหญ่ ลานนํ้าพุ คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 15.00-16.00 น.
กิจกรรมคาราโอเกะสุนทราภรณ์ ณ เขษมบาร์ โซนวัด (บริวณสนามหญ้ารอบโดม) คิงเพาเวอร์ รางนํ้า เวลา 14.00-15.00 น. และ 18.00-20.00 น.

ชอเชิญไปพบกับวงสุนทราภรณ์ และขับร้องเพลงคาราโอเกะได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-14274 เมษายน 62 เวลา 13:35 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป