อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

5 ธ.ค. 2563
07070
บทเพลง "สดุดีพระทศมราชา"
สำหรับบทเพลง "สดุดีพระทศมราชา" บรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ซึ่งทางมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี นั้น เปิดให้ดาวน์โหลดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ลิงก์:

นี่เลยเชิญ คลิก

เพื่อให้หน่วยงาน ร้านค้า และบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ในช่วงของการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นี้ค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์24 เมษายน 62 เวลา 14:08 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป