อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

15 ส.ค. 2563
07073
เชิญติดตามรับชมรายการ บ้านพระราม 4 และ รายการข่าว 168 ชั่วโมง ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 นำเสนอบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดี พระทศมราชา"
วันศุกร์ที่ 3 พ.ค. เวลา 08.00 น. รับชมรายการ บ้านพระราม 4 นักร้องคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ โน๊ต-พรชัย / แจ๊ป-ณฤพล / มีน-ณัฏฐ์นรี และ แจน-นันทพร จะขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดี พระทศมราชา"

วันเสาร์ที่ 4 พ.ค. เวลา 24.30 น. รับชมรายการข่าว 168 ชั่วโมง วงดนตรีสุนทราภรณ์จะบรรเลงเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดี พระทศมราชา" ขับร้องโดย พรศุลี วิชเวช / แจน-นันทพร / มาย/ณภกฤตชา / จิมมี่-บัญชา / ต๊ะ-พิเชษฐ์ และโอ๋-ศราวิน

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดี พระทศมราชา" เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติที่ประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อ สุนทรสนาน คำร้องโดยครูแก้ว อัจฉริยะกุล เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2495 ต่อมาได้มีการดัดแปลงคำร้องในช่วงแรกของเพลงโดยกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ ผศ ดร พรทิพย์ พุกผาสุข ที่ปรึกษามูลนิธิฯได้ตั้งชื่อเพลงนี้ใหม่ว่า "สดุดี พระทศมราชา" (อ่านว่า พระ-ทะ-ศะ-มะ-ราชา แปลว่า พระราชาองค์ที่ ๑๐)

บทเพลงนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ และจะได้รับการบรรจุไว้ในหอจดหมายเหตุ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ต่อไป

ท่านผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมาย อีเมล์ เฟสบุ๊ค เว็บไซด์ ขอรับซีดีบทเพลง "สดุดี พระทศมราชา" ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-14272 พฤษภาคม 62 เวลา 11:52 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป