อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

15 ส.ค. 2563
07074
งานสุนทราภรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
16 พ.ค. วงดนตรีสุนทราภรณ์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน 614 เวลา 10.00 น เพื่อเดินทางไปยังกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพัก ณ โรงแรม แกรนด์มิลเลเนี่ยม

17 พ.ค. วงดนตรีสุนทราภรณ์เดินทางไปดูสถานที่แสดง และซ้อม ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย
ช่วงคํ่า วงดนตรีสุนทราภรณ์ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย รับเลี้ยงอาหารคํ่าที่คิง เพาเวอร์จัดรับรอง

18 พ.ค. เทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงรอบแรกเวลา 10.00-14.00 น. รอบสองเวลา 16.30-21.00 น.

19 พ.ค. วงดนตรีสุนทราภรณ์ออกเดินทางจากสนามบินกรุงปักกิ่งโดยเที่ยวบิน TG 615 เวลา 17.05 น เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

19 พ.ค. วงดนตรีสุนทราภรณ์แสดงในงาน "รื่นเริง เลินเพลงกับชมรมรักสุนทราภรณ์ ลำพูน" ฉลองครบรอบปีที่ 4 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เวลา 12.30-17.30 น.

25 พ.ค. 1. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิด ณ โรงเรียนกวางตง อ.เมือง จ.สุโขทัย เวลา 18.00-22.00 น.
2. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิด ณ ภัตตาคารชายทะเลจันทร์เพ็ญ ถนนพระราม 4 กทม เวลา 11.00-14.00 น.

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-14272 พฤษภาคม 62 เวลา 15:06 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป