อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

22 ม.ค. 2563
07077
การบรรเลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในงานเทศกาลไทย ณ กุุุุุุุรุงปักกิ่ง ประจำปี ๒๕๖๒
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กำหนดจักงานเทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ฯ ภายใต้ชื่อ "Temple Fair, Colourful Tastes of Thailand" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างไทยและจีน เปิดโอกาสทางธุรกิจให้ร้านอาหารไทย สินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่รู้จักในจีนมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยนั้น

ในการนี้ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีจดหมายมายัง พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ส่งวงดนตรีสุนทราภรณ์เดินทางไปร่วมแสดงดนตรีในงานเทศกาลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ผ่านบทเพลงรำวงทั้ง ๔ ภาคของสุนทราภรณฺ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคของประเทศไทย
2 เพื่อนำเพลงรำวงอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้ชาวจีนและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมในรูปแบบหนึ่งผ่านการร่วมรำวง
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศภายในงานให้มีความสนุกสนานรื่นเริงแบบไทยๆ

วงดนตรีสุนทราภรณ์มีกำหนดเดินทางถึงกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม วันแสดงในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม รวม ๒ รอบคือรอบ ๑๐๐๐-๑๔๐๐ น. และ ๑๖๓๐-๒๑๐๐ น. และเดินทางกลับในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม โดยเป็นแขกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำหรับงานเทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ การออกร้านอาหาร ผลไม้และเครื่องดื่มไทย การออกร้านของภาคเอกชนไทย และผลิตภัณฑ์ OTOP ตอดจนการออกบูธของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ เช่นการเช่าชุดไทย สาธิตการแกะสลักผลไม้ เกมตักไข่ โยนห่วง ปาลูกโป่ง พร้อมการแสดงวัฒนธรรมไทย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยการจอง on line มาแล้วถึง 4,000 คน ประกอบด้วยคณะทูต และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจีน รวมถึงบล็อกเกอร์ สื่อมวลชน และชาวจีนที่สนใจทั่วไป

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142712 พฤษภาคม 62 เวลา 23:11 น.


ความเห็นที่ 1
วงดนตรีสุนทราภรณ์ได้รับการต้อนรับจากชาวจีนในปักกิ่งอย่างดีเกินความคาดหมาย โดยมีชาวจีนลงทะเบียน online ล่วงหน้า 4000 คน และในวันแสดงมีชาวจีนมาลงทะเบียนหน้าสถานทูตไทยเพิ่มอีก 1000 คน รวมเป็นผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น 5000 คน เป็นชาวจีนล้วน ส่วนคนไทยไปทำหน้าที่ขายอาหาร ขายของ โดยเฉพาะอาหารไทยขายกันไม่ทัน ทำไปเท่าไหร่ก็ขายหมดเกลี้ยง

พอเปิดการแสดงรอบเช้าประมาณ 10.30 น. หลังเพลงไตเติ้ล และเพลงสดุดีพระทศมราชา เริ่มเพลงรำวง ท่าน ออท พิริยะนำเอกอัครราชทูประเทศต่างๆ ซึ่งมีทั้งทูตอเมริกัน ทูตจากประเทศในอาเซียน และเจ้าหน้าที่การทูตจากรัสเซีย ออกรำวงกับสุภาพสตรีชาวไทยที่บินไปเป็นแขกของ สอท แล้วชาวจีนก็พาลูกหลานขึ้นเวทีไปร่วมสนุกกับนักร้องคลื่นลูกใหม่ตลอดรายการ ช่วงเช้าจบรายการในเวลาประมาณ 14.00 น โดยแสดงไปทั้งหมด 3 รอบสลับกับนาฎศิลป์ไทยชุดต่างๆ

ช่วงบ่ายเริ่มงานโดยย้ายเวทีไปหน้าสถานทูต มีการเซ็ทเวทีกันใหม่ หลังจากเพลงไตเติ้ล และเพลงสดุดีพระทศมราชาแลัว ชาวจีนที่หอบลูกหลานไปคอยการบรรเลงก็ขึ้นเวทีไปร่วมสนุก ซึ่งในช่วงบ่ายเป็นการบรรเลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ตลอด มีชุดนาฏศิลป์มาสลับเพียงชุดเดียว จนถึงเวลา 20.00 น. จึงปิดงาน

เป็นที่น่าสังเกตว่าคนจีนนั้นส่งเสริมการแสดงออกของลูกหลานมาก ทุกคนพยายามส่งลูกหลานขึ้นเวทีให้หัดรำวง หัดเต้นรำตามจังหวะต่างๆ บางครั้งก็มีผู้ใหญ่ขึ้นมาร่วมสนุกด้วย ท่านเอกอัครราชทูตไทย ท่านพิริยะ เข็มพล บอกว่าการบรรเลงของวงสุนทราภรณ์ได้ผลดีเกินความคาดหมายเพราะชาวจีนนั้นให้ความสำคัญกับลูกหลานมาก เนื่องจากโอกาสที่เขาจะมีลูกได้นั้นน้อยมาก เขาจึงทำทุกวิถีทางที่จะให้ลูกหลานมีความสุข ได้แสดงออก ดังนั้นชาวจีนที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในปีนี้จึงมีความรู้สึกดีๆกับคนไทยและประเทศไทยมากขึ้น และทุกคนอยู่ในสถานภาพที่มีฐานะ เขาจะเลือกเดินทางมาประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆมากยื่งขึ้น

วงดนตรีสุนทราภรณ์ขอขอบคุณท่าน ออท พิริยะ และ เจ้าหน้าที่ สอท ทุกท่านที่ดูแลสมาชิกของวงดนตรีสุนทราภรณ์ กรรมการ/ที่ปรึกษาของมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างดีเยี่ยม และขอขอบคุณในนํ้าใจไมตรีของชาวจีนที่ให้การต้อนรับเราอย่างอบอุ่นที่สุด ถ้ามีโอกาสเรายินดีไปสร้างความสุขให้อีกในโอกาสต่อไป

จนกว่าเราจะพบกันใหม่
ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 24 พฤษภาคม 62 เวลา 18:07 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป