อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

12 พ.ย. 2562
07079
คำไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ยี่สิบหกพฤษภาเวลาเช้า
แผ่นฟ้าเศร้า แผ่นดินโศก วิโยคหา
อสัญกรรมรัฐบุรุษ สุดปรีชา
สู่แดนฟ้าลาล่วงจากปวงชน

ถวายงานสองแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว
ขุนพลแก้วลอยลับกลับเวหน
เสวยสุขทิพย์สถานพิมานบน
เข้าเฝ้าองค์พระภูวดลชั่วกาลนาน

รศ.ดร. คุณหญิงวินิตา (วินิจฉัยกุล) ดิถียนต์
ศิลปินแห่งชาติ ปี 2547
ที่ปรึกษา มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142728 พฤษภาคม 62 เวลา 15:15 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป