อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

30 พ.ค. 2563
07083
วงดนตรีสุนทราภรณ์ได้รับประกาศเกียรติคุณ "บทเพลงส่งเสริมคุณธรรมของชาติ ๒๕๖๒"
คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศิลธรรมลำดับที่ ๒/๒๕๖๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ "ศิลปินนักร้องผู้ถ่ายทอดบทเพลงคุณธรรมของ พ.ศ. ๒๕๖๒" มื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ วงดนตรีสุนทราภรณ์ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ขับร้อง ผลิต และบรรเลงบทเพลงคุณธรรมของชาติ ประเภท เพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนา บทเพลงพุทธศาสน์คู่ไทย และธรรมเป็นอำนาจ โดยมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ เสนะวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้แทนไปรับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142721 มิถุนายน 62 เวลา 17:46 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป