อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

31 มี.ค. 2563
07095
งานประกวดร้องเพลง "สืบสาน ตำนานเพลงสุนทราภรณ์ ครั้งที่ ๑" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์ และ ๕๐ ปี โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
งานประกวดร้องเพลง "สืบสาน ตำนานเพลงสุนทราภรณ์ ครั้งที่ ๑" จัดโดยชมรมรักสุนทราภรณ์ นครปฐม ร่วมกับโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ณ พิพิภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จ.นครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เริ่มประกวดเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเพลินเพลงพุทธชาดสำหรับนักร้องหญิง และห้องวิมานเพลง สำหรับนักร้องชาย

ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว (ประเภทละ 50 ท่าน) อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เลือกเพลงสุนทราภรณ์ตามถนัด 1 เพลง ค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2562 จับสลากคิววันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่
กรรมการตัดสินจากโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี โดยมีครูดำ-พูลสุข สุริยพงษ์รังษี เป็นประธาน
ช่วงพักกลางวัน 12.00-13.00 น. และ ช่วงนับคะแนน 15.00-16.00 น. มีการขับร้องเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์ ค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท (เปิดทั้งสองห้อง)

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณสุวรรณี ทับทิมโต โทร 086 669 7439 ID LINE : lek suwannee
คุณอุบล ศุกรพงศ์ โทร 087 078 8281 ID LINE : UBOL
เบอร์โทรติดต่อ เสริมสร้างพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง โทร 062 288 4453 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 094 350 1230
โอนเข้า บ/ช นายสุธี ศรีเบญจโชติ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล ศาลายา ออมทรัพย์เลขที่ 048 134 2368

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ชรส นครปฐม มอบให้โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142711 กันยายน 62 เวลา 21:42 น.


ความเห็นที่ 1
ขอเรียนให้ทราบว่า มีผู้สมัครเข้าประกวดขับร้องพลงสุนทราภรณ์ ที่ชมรมรักสุนทราภรณ์ นครปฐม ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จ.นครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 มีจำนวนดังนี้ ประเภทหญิง 55 คน ประเภทชาย 46 คน โดยที่ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าประกวด โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีจะมอบถุงผ้าที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อฉลอง 80 ปีวงดนตรีสุนทราภรณ์ สวยงามมาก ให้เป็นที่ระลึกท่านละ 1 ใบ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 25 กันยายน 62 เวลา 22:51 น.
ความเห็นที่ 2
ขณะนี้ ชรส นครปฐม ได้รับสมัครผู้เข้าประกวดทั้งชายและหญิงเต็มแล้ว โดยมีผู้ประกวดฝ่ายชายจำนวน 50 ท่าน และผู้ประกวดฝ่ายหญิงจำนวน 55 ท่าน

ผู้เข้าประกวดทุกท่านต้องยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด โดยไม่มีการโต้แย้งแต่ประการใดทั้งสิ้น

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 3 ตุลาคม 62 เวลา 21:36 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป