อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

4 มี.ค. 2564
07097
บริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม
มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ไปที่กองทุนผู้ประสบอุทกภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้วค่ะ หวังว่าคงพอช่วยบรรเทาทุกข์เพื่อนร่วมชาติได้บ้างนะคะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142724 กันยายน 62 เวลา 19:26 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป