อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

4 มี.ค. 2564
07100
งานฉลองวงดนตรีสุนทราภรณ์ครบ ๘๐ ปี ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้
งานฉลอง ๘๐ ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์

วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
งานฉลองกฐิน ณ วัดราษฎร์บูรณะ ถนนครูเอื้อสุนทรสนาน ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลง/ นักร้องจากชมรมศิษย์ฯ และชมรมรักสุนทราภรณ์ต่าง ๆ

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. งานฉลองศาลครูเอื้อ หน้าวัดราษฎร์บูรณะ ถนนครูเอื้อสุนทรสนาน ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
๐๙.๓๐ น. พิธีสงฆ์โดยเจ้าอาวาสวัด ๙ วัด บนถนนครูเอื้อสุนทรสนาน
๑๐.๕๐ น. ถวายเครื่องปัจจัยไทยทาน
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน (ออกร้าน)
๑๓.๐๐ น. มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วงดนตรีสุนทราภรณ์ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี และชมรมรักสุนทราภรณ์ทั่วประเทศ ทอดกฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ซ้อมใหญ่รวมวงครั้งที่ ๑
๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. - ซ้อมใหญ่คอนเสิร์ต ๘๐ ปีครั้งที่ ๑ (นักร้อง + นักดนตรี + ดนตรีไทย) สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - วันครบรอบ ๘๐ ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์
๐๙.๐๐ น. วางพวงมาลัยดอกดาวเรืองที่อนุสรณ์สถานครูเอื้อ สุนทรสนาน ที่สวนลุม
๑๐.๓๐ น. พิธีสงฆ์ ณ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป และถวายเครื่องปัจจัยไทยทาน
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๐๘.๐๐ น. กรรมการ/ที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ นักดนตรี/นักร้องวงดนตรีสุนทราภรณ์ ศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี และชมรมรักสุนทราภรณ์ต่าง ๆ พร้อม ณ บริเวณพิธีในโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. เริ่มพิธีไหว้ครู ๘๐ ปีวงดนตรีสุนทราภรณ์
๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ซ้อมคอนเสิร์ต ๘๐ ปี เฉพาะส่วนที่เป็นละครสั้น (ไม่มีดนตรี) ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. ซ้อมใหญ่คอนเสิร์ต ๘๐ ปี ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ (นักร้อง + นักดนตรีวง ๑-๒ + วงดนตรีไทย)

วันเสาร์ที่ ๒๓ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๐.๐๐-๑๓.๓๐ น. กิจกรรมหน้าโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
๑. คาราโอเกะสุนทราภรณ์
๒. ถ่ายรูปที่ระลึก
๓. นิทรรศการเส้นทาง ๘๐ ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์
๔. บูธของชมรมศิษย์สุนทราภรณ์ฯ จำหน่ายของที่ระลึก ๘๐ ปี ทำขึ้นเป็นพิเศษ มีจำนวนจำกัด อาทิ กล่องดนตรีรูปไวโอลิน / เสื้อยืดโปโล โลโก้ ๘๐ ปีของวง / ถุงผ้าอเนกประสงค์ โลโก้ ๘๐ ปี ของวง ฯลฯ
๕. บูธของบริษัทเมโทรฯ จำหน่ายกล่องเพลง ซีดี ดีวีดี
๖. บูธของบริษัท KIN จำหน่าย T Shirt โลโก้ ๘๐ ปี สุนทรีย์ สุนทราภรณ์

๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. การแสดงคอนเสิร์ต ๘๐ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ (Highlight ของงาน "เพลงพระเจ้าทั้ง ๕" จะอยู่ช่วงท้ายงานก่อน Finale)ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142714 ตุลาคม 62 เวลา 14:02 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป