อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

18 ก.ย. 2563
07107
คำกล่าวเปิดงาน "๘๐ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์" โดย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสที่วงดนตรีสุนทราภรณ์ อันเป็นวงดนตรีเก่าแก่ที่สุดของวงการดนตรีเมืองไทย ได้ดำเนินงานรับใช้สังคมไทยเป็นอย่างดีต่อเนื่องตลอดมานับตั้งแต่ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้ก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์ นี้ เมื่อวันที่ ๒๐ พศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๒ ซึ่งได้บรรจบครบรอบ ๘๐ ปี ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ นี้

ตลอดช่วงเวลา ๘๐ ปี ที่ผ่านมา วงดนตรีสุนทราภรณ์ได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการใช้ "บทเพลงสุนทราภรณ์" เพื่อช่วยสร้างเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรเนียมประเพณี ความสามัคคี และความบันเทิง ของชนในชาติ ผ่านเสียงเพลงที่คงความเป็นเอกลักษณ์และอมตะ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมและประเทศชาติ

ในนามของมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชอแสดงความยินดีและอำนวยพรให้วงดนตรีสุนทราภรณ์ ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง อยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไปชั่วกาลนาน


พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
ประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ๒๕๖๒ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142725 พฤศจิกายน 62 เวลา 17:54 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป