อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

23 ม.ค. 2564
07121
ประกาศจากโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี และบ้านครูเอื้อ...อัมพวา
เพื่อให้สอดคล้องไปกับนโยบายล่าสุดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล

โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีจึงงดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 และงดกิจกรรมคาราโอเกะสุนทราภรณ์ ณ บ้านครูเอื้อ...อัมพวา ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน ส่วนบ้านครูเอื้อ...อัมพวา ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ยังเปิดให้เข้าชมเช่นเดิม ในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. เนื่องจากไม่มีคำสั่งให้ปิดจากโครงการฯ

หลังจากวันที่ 31 มีนาคมแล้ว ถ้ามีนโยบายเพิ่มเติมจากรัฐบาล จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142718 มีนาคม 63 เวลา 14:00 น.


ความเห็นที่ 1
ประกาศเพิ่มเติมจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี และบ้านครูเอื้อ...อัมพวา

วงดนตรีสุนทราภรณ์งดการบรรเลงตลอดเดือนเมษายนนี้

โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีขอปิดการเรียนการสอนทุกคอร์ส ตลอดเดือนเมษายนนี้

บ้านครูเอื้อ...อัมพวาปิดตลอดเดือนเมษายนนี้เช่นกัน รวมถึงกิจกรรมคาราโอเกะทุกวันอาทิตย์ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะเรียนแจ้งมาอีกครั้ง

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 30 มีนาคม 63 เวลา 15:30 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป