อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

15 ม.ค. 2564
07122
รายการอักษรพาที หัวข้อ “ครูเอื้อ สุนทรสนาน และบทเพลงสุนทราภรณ์” ในวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. นี้ เวลา 7.30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬา

ด้วยภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดบรรยายในรายการอักษรพาที หัวข้อ “ครูเอื้อ สุนทรสนาน และบทเพลงสุนทราภรณ์” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต ์ อาจารย์ประจำภาคฯ และกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 7.30-7.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬา (คลื่น 101.5 MHz)

ขอเชิญติดตามฟังได้ค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142726 มีนาคม 63 เวลา 15:58 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป