อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

3 เม.ย. 2563
07122
รายการอักษรพาที หัวข้อ “ครูเอื้อ สุนทรสนาน และบทเพลงสุนทราภรณ์” ในวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. นี้ เวลา 7.30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬา

ด้วยภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดบรรยายในรายการอักษรพาที หัวข้อ “ครูเอื้อ สุนทรสนาน และบทเพลงสุนทราภรณ์” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต ์ อาจารย์ประจำภาคฯ และกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 7.30-7.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬา (คลื่น 101.5 MHz)

ขอเชิญติดตามฟังได้ค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142726 มีนาคม 63 เวลา 15:58 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป