อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

18 ม.ค. 2564
07125
การบริจาคเงินของมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทั้งนี้ นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในประเทศไทย กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ ได้บริจาคเงินสมทบทุนองค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการต้านภัยโควิด 19 ตามรายละเอียด ดังนี้

1.บริจาคสมทบ "ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชสู้ภัยโควิด)" จำนวน 10,000 บาท
2.บริจาคสมทบ "เงินบริจาคของโรงพยาบาลบางเลน" จำนวน 10,000 บาท
3.บริจาคสมทบ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)" จำนวน 170,000 บาท

นับเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 190,000 บาท ขออนุโมทนาบุญแก่แฟนเพลงสุนทราภรณ์ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยค่ะ และพบกันใหม่เมื่อสถานการณ์เข้าสู่เข้าสู่สภาพปรกติค่ะศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142711 เมษายน 63 เวลา 21:40 น.


ความเห็นที่ 1
มูลนิธิชัยพัฒนาขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากที่ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาใช้ในกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเเละประเทศชาติต่อไป
ทั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนาจะจัดส่งใบเสร็จตามที่อยู่ที่ท่านเเจ้งมาต่อไป

ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 11 เมษายน 63 เวลา 21:43 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป