อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

14 เม.ย. 2564
07128
แจ้งดการจัดงานคอนเสิร์ต "เมืองฟ้า เมืองดิน ถิ่นแดนไทย"
โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีร่วมกับชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีขอแจ้งงดการแสดงคอนเสิร์ต "เมืองฟ้า เมืองดิน ถิ่นแดนไทย" ฉลองครบรอบ ๕๑ ปี โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี โดยจะไปจัดงานคอนเสิร์ตนี้ในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อ ฉลองครบรอบ ๕๒ ปี ของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ในปีหน้า

ท่านใดที่ได้จองและซื้อบัตรแล้ว กรุณาติตด่อ คุณสาโรช เจริญสวัสดิ์ ประธานชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี เพื่อติดต่อขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอขอบคุณที่ท่านได้สนับสนุนการแสดงคอนเสิร์ตของสุนทราภรณ์ตลอดมา

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142726 เมษายน 63 เวลา 23:52 น.


ความเห็นที่ 1
เบอร์โทรศัพท์คุณสาโรช ติดต่อเรื่องรับเงินค่าบัตรงานคอนเเเสิร์ต "เมืองฟ้าเมืองดิน ถิ่นแดนไทย" โทร 094 348-1177
ขอบคุณค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 27 เมษายน 63 เวลา 16:22 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป