อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

17 ต.ค. 2564
07144
ปิดบริการบ้านครูเอื้อ...อัมพวา
เพื่อให้สอดคล้องไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ ขอปฏิบัติตามมาตรการของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ด้วยการปิดบริการพิพิธภัณฑ์บ้านครูเอื้อ...อัมพวา (รวมถึงกิจกรรมคาราโอเกะ) ที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ริมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142723 ธันวาคม 63 เวลา 19:16 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป