อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

17 ต.ค. 2564
07145
งานเดือนมกราคม 2654 ของวงดนตรีสุนทราภรณ์
พฤหัสบดีที่ 14 งานเลี้ยงผู้บริหารระดับสูง CP ALL ณ บ้านดุสิต ซอยศาลาแดง เวลา 1100-1500 น.

เสาร์ 16 การแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตรงข้ามสนามหลวง เวลา 1700-1900 น.

อาทิตย์ 17 ซ้อมงาน 111 ปี ชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง นครปฐม 1000-1500 น

การแสดงของชมรมรักสุนทราภรณ์ นครปฐมและวงดนตรีสุนทราภรณ์ ณ ลานนำ้พุเซ็นทรัล ศาลายา เวลา 1630-1830 น

พฤหัสบดี 21 งานฉลอง 111 ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน
เวลา 10.00 น พิธีสงฆ์ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง นครปฐม
เวลา 11.00 น ถวานภัตตาหารเพล

เวลา 1230-1630 น. งานฉลอง 111 ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนา โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ (ดนตรี ลีลาศ รำวง โต๊ะจีน) ติดต่อจองบัตรืั้คุณเอก-พีรยุทธ 081 827-4880

เสาร์ 23 งานฉลองสมรส ณ หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.อยุธยา เวลา 1800-2200 น

(รายการทั้งหมดนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์โควิด)

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142723 ธันวาคม 63 เวลา 19:32 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป