อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 พ.ย. 2564
07165
งานสุนทราภรณ์ พฤศจิกายน 2564
ยิดทำบุญกฐินของสถาบันสุนทราภรณ์ ประจำปี 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ เมื่อ 31 ต.ค.64

สถาบันสุนทราภรณ์ 729,612 บาท

คณะเจ้าภาพร่วม 545,205 บาท

รวมยอดกฐิน 1,274,817 บาท

ยอดผ้าป่า 10,930 บาท

รวมยอดทั้งหมด 1,285,747 บาท

ขอโมทนาสาธุทุกท่านที่ร่วมทำบุญมาค่ะ


ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-14274 พฤศจิกายน 64 เวลา 12:40 น.


ความเห็นที่ 1
วงดนตรีสุนทราภรณ์ จะเริ่มเปิดการแสดงของเดือนพฤศจิกายน ดังต่อไปนี้

อังคาร 9 พ.ย. ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เวลา 1800-2200 น.

ศุกร์ 19 พ.ย. วันลอยกระทง ณ ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ แสดง 2 รอบ เวลา 1400-1400 น. และ 1700-1800 น.

เสาร์ 20 พ.ย. วันครบรอบวันเกิดวงดนตรีสุนทราภรณ์ ครบ 82 ปี มูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ ร่วมกับสำนักพิพ์วิช จัดงานฉลอง 82 ปีวงดนตรีสุนทราภรณ์ และงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ Box Set ๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้ ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เวลา 1300-1630 น.

โปรดติดตามงานที่จะมีต่อไปค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 4 พฤศจิกายน 64 เวลา 12:55 น.
ความเห็นที่ 2
วันนี้ เสาร์ 13 พ.ย. สำนักงานวัฒนธรรมเขตทวีวัฒนาได้ไปเยี่ยมชมบ้านครเอื้อ...อัมพวา ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ริมคลองอัมพวา ตั้งแต่เวลา 1200-1600 น. ได้รับความสนุกสนานโดยทั่วหน้ากัน โดยมีทีมงานจากชมรมศิษย์สุนทราภรณ์และขมรมรักสุนทราภรณ์ ไปร่วมต้อนรับ

วันลอยกระทง วันศุกร์ 19 พ.ย. วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จำนวน 2 รอบ เวลา 1400-1500 น. และ 1700-1800 น. พรศุลี วิชเวช นำหมู่คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

เสาร์ 20 พ.ย. วันครบรอบวันเกิดวงดนตรีสุนทราภรณ์ ครบ 82 ปี มูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ ร่วมกับสำนักพิมพ์วิช จัดงานฉลอง 82 ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์ และงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ Box Set ๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้ ด้วยมินิคอนเสิร์ตและงานเสวนา ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เวลา 1300-1630 น.
โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ เป็นประธาน

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 13 พฤศจิกายน 64 เวลา 21:51 น.
ความเห็นที่ 3
โรเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ได้รับอนุญาตจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร`ให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน นี้ ช่วงเช้าจะมีนักเรียนจาก ชรส นครปฐม จำนวน 10 คน และช่วงบ่ายจะป็นนักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ลงทะเบียนมาเรียนอีก 20 คน

ทางโรงเรียนได้จัดมาตรการดูแล ป้องกันโควิด นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และมีการตรวจ ATK ในช่วงเช้าของวันที่จะเข้าเรียน จัดเก้าอี้ระยะห่าง และจัดแอลกอฮอลเจลไว้ให้ใช้ในห้องเรียน นร และครูทุกคนจะต้องใส่แมสตลอดเวลา นอกจากเวลาขับร้องเพลงจึงจะถอดได้ แล้วต้องกลับไปใส่ใหม่เมื่อร้องเพลงเสร็จแล้ว

เช่นเดียวกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่นักดนตรีนักร้องทุกคนฉีดวัคซีนครบแล้ว มีการตรวจ ATK ในตอนเช้าของวันแสดง นักดนตรีนักร้องสวมแมสตลอดเวลานอกจากทีมเครื่องเป่า และเวลาร้องเพลง ทางวงจัดแอลกอฮอลไปให้ทำความสะอาดไมค์และเครื่องใช้อื่นๆด้วย

จึงเรียนมาให้ทราบ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 16 พฤศจิกายน 64 เวลา 11:27 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป