อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 ธ.ค. 2564
00773
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ งานลีลาศกรมประชาสัมพันธ์
รื่นเริง…บันเทิงไทย
ใส่ผ้าไทย...ไปลีลาศ...ยามราตรี
ในงาน “เริงลีลา...ลีลาศเริงใจ” ครั้งที่ ๕
กับวงดนตรี กรมประชาสัมพันธ์
ท่านจะได้สัมผัสกับฟลอร์กลางแจ้งเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ในบรรยากาศ
ใกล้ฤดูคิมหันต์สนุกกับเพลงลีลาศทุกจังหวะ หรรษากับอาหาร (โต๊ะจีน)
ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.
ณ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดที่ กรมประชาสัมพันธ์
๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๓ , ๑๕๑๗ , ๐ ๙๙๒๕ ๖๓๓๗ และ ๐ ๑๙๓๐ ๙๗๖๔
จัดโดย.......ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ กรมประชาสัมพันธ์
บัตรราคา ๓๐๐ บาท

กรมประชาสัมพันธ์31 ตุลาคม 46 เวลา 11:40 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป