อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 พ.ย. 2564
00779
ต้องการ partner สุภาพบุรุษเพื่อการลีลาศ
ดิฉันกับเพื่อนๆสนใจเรื่องการเต้นลีลาศ ซึ่งปัจจุบันมีความสามารถในการเต้นเข้าสังคมได้แล้ว แต่ไม่มี partner สุภาพบุรุษที่จะออกกำลังด้วยกัน จึงขอเีรียนเชิญท่านสุภาพบุรุษที่มีใจรักในการลีลาศ สามารถเป็นผู้นำที่ดี มีความสุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจุดประสงค์ในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพและสังคม โดยไม่สนใจค่าตอบแทน
หากท่านสนใจเป็นเพื่อนออกกำลังด้วยกัน โปรดติดต่อ mananyas@hotmail.com

stt9 พฤศจิกายน 46 เวลา 16:28 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป