อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 ธ.ค. 2564
00808
เสวนา "วินัย จุลละบุษปะ
ในบรรดานักร้องกลุ่ม "สุนทราภรณ์" วินัย จุลละบุษปะ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้สร้างมาตราฐานในการขับร้องเพลงไทยสากลเอาไว้ ซึ่งยากที่จะหานักร้องชายอื่นเทียบได้
วิทยากรจะนำการเสวนาเพื่อชี้ให้เห็นว่าเอกลักษณ์ในการขับร้องของวินัยเป็นอย่างไรและจะมีการสืบทอดทางคีตศิลป์ของนักร้องผู้นี้อย่างไร
วิทยากร : ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ , ดร.วิษณุ วรัญญู และพันโทกอบศักดิ์ ชมวัน
ผู้ดำเนินการอภิปราย : ชมัยพร แสงกระจ่าง

ในวันเสาร์ที่ 13 ธ.ค.2546 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กทม.
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาติดต่อได้ที่
โครงการวิจัย สกว.(การวิจารณ์ 2) ชั้น 8 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0 2435 3962 โทรสาร : 0 2434 6257
Email : office@thaicritic.com


สมถวิล2 ธันวาคม 46 เวลา 14:12 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป