อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ม.ค. 2564
00874
สุนทราภรณ์สังคีต
เรียนคุณอติพร (ผ่าน คุณโย่ง)

.....เป็นแฟนเพลงสุนทราภรณ์รุ่นกลาง ๆ

.....จำได้ว่า นานมาแล้วทุกวันสงกรานต์ วงสุนทราภรณ์จะยกวงใหญ่พร้อมด้วยเครื่องสังคีต ไปบรรเลงที่สังคีตศาลา ได้ดูประจำทุกปี จนกระทั่งมีการซ่อมสังคีตศาลา ก็หยุดไป

......ทุกวันนี้ยอมรับว่า รู้จักเพลงไทยเดิมหลาย ๆ เพลง จากการฟังเพลงในช่วงนั้น ทำให้คิดถึงเพลงเหล่านั้นอย่างมาก

.....จึงอยากให้ทางคุณอติพร ได้อนุรักษ์และรื้อฟื้น โดยจัดทำบันทึก CD เพลงเก่า ที่ MIX เสียงสังคีตลงไปด้วย และมีบอกด้วยว่า เป็นทำนองเพลงไทยเดิมอะไร ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่ยิ้ม24 มกราคม 47 เวลา 09:45 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป