อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 พ.ค. 2563
00933
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมหรสพในประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่2
เรียนท่านผู้รู้ทุกท่าน ผมกำลังค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำรายงานเรื่อง "สภาพสังคมไทยและการมหรสพในประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2" เสนออาจารย์ ซึ่งผมได้พบกระทู้ที่ 0889 ของคุณ ก๋งงงงงง ซึ่งเขียนไว้อย่างน่าสนใจ แต่ในกระทู้กล่าวอ้างอิงถึงครั้งหลังสงครามว่าใกล้เคียง จึงต้องขอความกรุณาท่านผู้รู้ท่านอื่น ๆ และคุณ ก๋งงงงง โปรดอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูงครับ

และเกรงจะเป็นการรบกวนเนื้อหาของเว็บบอร์ดนี้ ขอความกรุณาตอบทาง e-mail ที่ rucme@yahoo.com หรือหากไม่สะดวกผมจะกลับมาcheckจากเว็บบอร์ดนี้ในภายหลัง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายบุญเพลง5 มีนาคม 47 เวลา 16:05 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป