อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

5 มิ.ย. 2563
00938
ท่านใดทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพลงสยามานุสติบ้างครับ...ช่วยอนุเคราะห์ด้วย
นอกจากเรื่องการมหรสพสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว ผมใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้รู้ทุกท่านโปรดอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ "เพลงสยามานุสติ"
นอกจากเนื้อร้อง เป็นพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทำนองโดยครูนารถ ถาวรบุตร แล้ว ไม่ทราบว่าเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นเมื่อพ.ศ.ใด ใช้บรรเลงในงานใดเป็นงานแรก ๆ หรืออื่น ๆ อันพึงเกี่ยวข้อง ได้โปรดอนุเคราะห์ผมด้วยครับ

นายบุญเพลง8 มีนาคม 47 เวลา 23:11 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป