อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

2 มิ.ย. 2563
00941
ขอเชิญร่วมเสวนา "เพลงสุนทราภรณ์ ในกระแสของความเปลี่ยนแปลง"
การสัมนา "มัณทนาวิชาการ" และการแสดงดนตรี "เบิกฟ้า มัณทนา โมรากุล" เมื่อเดือน พ.ย. 2546 ส่งกระแสความคิดที่เกี่ยวกับการ "ตีความใหม่" อันก่อให้เกิดการปะทะสังสรรค์อย่างต่อเนื่อง การร้องเพลงสุนทราภรณ์ที่ไม่เหมือนกับสุนทราภรณ์แบบใด จึงจะถือได้ว่าเป็นการตีความใหม่ที่ควรได้รับการยอมรับ
วิทยากรจะอภิปรายประเด็นที่สำคัญนี้ พร้อมวิเคราะห์ตัวอย่างจากผลงานของนักร้องและนักดนตรีนุ่นใหม่ที่พยายามจะสืบทอดผลงานของสุนทราภรณ์ด้วยวิธีการของตนเอง
วิทยากร:
รศ.มัลลิกา คณานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเพลงไทยสากลและนักจัดรายการวิทยุ
อ.นรอรรถ จันทร์กลํา นักร้อง นัดนตรี และ วาทยกร
ร.ต.ต.วิระ บำรุงศรี นักร้อง นักดนตรี ผู้ควบคุมวงดนตรีตำรวจ
วิรัช ศรีพงษ์ นักร้องดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่ ของ รร.สุนทราภรณ์การดนตรี
ผู้ดำเนินรายการ : ชมัยภร แสงกระจ่าง นักประพันธ์และนักวิจารณ์

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2547 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการวิจัย "การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ" โทร 0 2434-6257 โทรสาร 0 2435-3962 email: office@thaicritic.comโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี...9 มีนาคม 47 เวลา 17:51 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป