อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

5 มิ.ย. 2563
00942
งานเปิดตัวหนังสือ เอื้อ สุนทรสนาน ดุริยกวีสี่แผ่นดิน
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ -. ๑๗.๐๐ น.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐ มีความยินดี ขอเรียนเชิญไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือ เอื้อ สุนทรสนาน ดุริยกวีสี่แผ่นดิน
โดย ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ เป็นประธานในงาน
ชม นิทรรศการผลงานของ ครูเอื้อ สุนทรสนาน
ฟัง การเสวนา เรื่อง เอื้อ สุนทรสนาน ดุริยกวีสี่แผ่นดิน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ / ศาสตราจารย์นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล / ดร.สุกรี เจริญสุข / คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
ดำเนินการเสวนา โดย คุณสุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
แล้ว ฟัง การบรรเลงดนตรีของ วงสุนทราภรณ์(วงย่อม)
ทุกอย่างฟรีหมด พร้อมแจกของสมนาคุณ
ที่ห้องมีทติ้งรูม รีบจองด่วนเพราะมีที่นั่งจำกัด
ศรี อยุธยา ตัวจริง จะไปแจกลายเซ็นให้ด้วย
จองด่วนที่ ๐๒ - ๔๑๐ - ๓๑๗๕
หรือที่ โรงเรียนสุนทราภรณ์และการดนตรีก็ได้
ตามแต่สะดวก


แฟนเพลงสุนทร์9 มีนาคม 47 เวลา 18:13 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป