บทเพลงสุนทราภรณ์

เนื้อเพลงสุนทราภรณ์พร้อมรายละเอียดเพลง

3 มี.ค. 2564
คำขอบคุณ..2653 บทเพลงที่มีลำนำเพลง คลิกที่นี่
วังบัวบาน (12500) เสียดายเดือน1 (2581) วัฒนธรรม (3408)
วัฒนธรรม (1) (2701) วันจาก (2657) วันชาติ (2617)
วันดีปรีดา (2529) วันที่ภูมิใจ (2777) บุหงานารี (4041)
วันราชา (ราชาสามัคคี) (2686) วันแล้ววันเล่า (3373) วันแล้ววันเล่า (2) (2405)
วันและคืน (4002) วันสุนันทา (3537) วันสู่เหย้าชาวเกษตร (2489)
วัยรักวัยเรียน (2953) ว่าจะไม่แล้วเชียว (3049) วาสนากระต่าย (7240)
วาสิฏฐี (4467) วิจิตรา - หาญณรงค์ (2981) วิญญาณครวญ (3747)
วิญญาณแม่โจ้ (5582) วิญญาณรัก (5036) วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก (2489)
วิทยาลัยงาม (3011) วิทยาลัยเทคนิคสยาม (2783) วิทยาลัยบพิตรพิมุข (2747)
วิทยาลัยศรีปทุม (2763) วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ (2758) วิทยาศาสตร์เกรียงไกร (2333)
รำวงสามเสน (2802) ค่อนรุ่ง (2040) วิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์ (2749)
วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ (2396) วิมานจันทรเกษม (5308) วิมานทลาย (4694)
วิมานทหารช่าง (2624) วิมานบ้านนา (4284) วิมานพลาญชัย (2635)
วิมานไพรแพร่ (3454) วิมานใยบัว (6732) วิมานโลกีย์ (2447)
วิมานสงกรานต์ (5138) วิมานสีชมพู (9981) วิมานอารมณ์ (2782)
วิศวดงตาล (7752) วิศวหอการค้าก้าวไกล (2175) เวนิสพิศวาส (4690)
เวียนตามกรรม (4559) แว่บเดียวที่เผลอใจ (2950) แววมยุรา (4457)
แว่วรัก (8464) แว่วรักลอยลม (4546) แว่วสวาท (5738)
แว่วเสียงเธอ (12076) ศกุนตลา (13112) ศรกามเทพ (8449)
ศรรัก (9946) ศรรักของเธอ (2577) ศรสวาท (2828)
ศรัทธารัก (4935) ศรัทธาสมุทร (2907) ศรี - สุข - สรรค์ (2869)
ศรีตรัง (3714) ศรีนครินทรวิโรฒ (7018) ศรีนภาฟ้าไทย (3333)
ศรีวัฒนา (2883) ศรีอยุธยา (2536) ศักดิ์ไทย (3469)
ศักดิ์ศรี จปร. (3145) เพื่อดวงใจ (3870) ศาสนารัก (5266)
ศิริราชขวัญ (5253) ศิริราชสัมพันธ์ (3947) ศิริราชสำราญ (2532)
ศิลปากรนิยม (7201) ศิลปินรำวง (3020) ศิลาใจ (3721)
ศิษย์เก่า จปร. ทอ. (2723) รำวงรัมบา (2733) ศึกในอก (7716)
ศึกษาศาสตร์เกษตร (3586) ศึกษาศาสตร์ศิลปากร (4434) ศุลกากร (2479)
เศรษฐศาสตร์รามคำแหง (2489) เศรษฐีความรัก (2466) เศรษฐีหัวใจ (2719)
เศร้าใจหรือคุณ (2860) เศษรัก (2506) โศกาโศกี (6240)
ส.ค.ส. (4766) ส.น.อ. (2904) ส.ม.ก. (2756)
ส.ว.ก.สัมพันธ์ (2492) สกุณาเริงฟ้า (4576) สงขลานครินทร์ (4945)
สงครามเพศ (4682) สงสัย (2453) สงสารทรวง (2360)
สดุดีชาติไทย (3512) สดุดีทหารเสือพระราชินี (7149) สดุดีบรรพไทย (4435)
สดุดีมหาราชินี (11299) สดุดีวชิราลงกรณ์ (6091) สตรีไทย (2480)
สตรีนนทบุรี (3301) สตรีศรีอยุธยา (3693) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ (8032)
สถาปัตย์ศิลปากร (3632) สนต้องลม (13132) สนธิสัญญาที่แก้ใหม่ (2615)
สนสามพราน (7928) สบาย สบาย (4940) สไบทรวง (4213)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (3239) สมเด็จพระแม่เจ้าชาวไทย (2351) สมบัติเสรี (3062)
ส้มฟ้าจำลาก่อน (3642) สมมุติว่าเขารัก (9157) สมาคมดนตรีไทย (2368)
สมุทรสงคราม (3781) สมุทรสาคร (7484) สยามมกุฏราชกุมาร (2986)
สยามราชันย์ (2694) สร้อยฟ้า (4702) สร้างตน (2563)
สร้างไทย (4104) สร้างระเบียบ (5303) ฝากฝัน (3433)
สวนครัว (3259) สวนรัก (4593) สวนสวรรค์ (4281)
สวมหมวก (6903) สวยจริงรักจริง (6819) สวรรค์ มช. (2951)
สวรรค์ค้าง (5743) สวรรค์ชาวจันทร์ (2691) สวรรค์ในวงรำ (4488)
สวรรค์ในอกนรกในใจ (3420) สวรรค์บันดาล (6241) สวรรค์บ้านบึง (2500)
สวรรค์เมืองกรุง (2425) สวรรค์เวียงใต้ (2618) สวรรค์สลูบปี้ (3147)
สวรรค์สะวิง (3673) สวรรค์อุรา (4947) สวัสดี (2696)
สวัสดีบางกอก (10745) สวัสดีปีใหม่ (9693) สหมณฑลราชบุรี (2567)
สะพานทอง (2492) สังคมร่มโดม (2400) สังคมร่มไทร (3576)
สังคมราตรี (3651) สังคมศาสตร์เกษตร (2418) สั่งใจ (6452)
สั่งไทร (6999) สั่งธาร (5393) สั่งรัก (11044)
สั่งรักฝากธาร (6165) สั่งลม (6420) สัญญาชีวิต (4834)
สัญญาที่เธอลืม (6759) สัญญารัก (6598) สัญญาวันจาก (2602)
สัญลักษณ์รมย์ (3382) สาปรัก (3016) สามนัด (4194)
สามพราน (8977) สามเฟืองสัมพันธ์ (3237) สามยอด (2322)
สายตาสายใจ (3261) สายตาสื่อรัก (5427) สายน้ำสายรัก (3303)
สายฟ้า (6269) สายรุ้งสลาย (6300) สายลมครวญ (8138)
สายลมเย็น (10025) สายลมว่าว (4719) สายลมเสียงพิณ (4221)
สายลมแสงตะวัน (4393) สายสัมพันธ์สุขานารี (3158) สายัณห์ฉันคอย (2804)
สารถี (2757) สาริกาชมเดือน (10603) สาวกลุ้ม (2396)
สาวก้อนแก้ว (5792) สาวงาม (4982) สาวงามในโตเกียว (8729)
สาวจี๋ (3470) สาวน้อย (5816) สาวน้อยร้อยชั่ง (6659)
สาวริมธาร (6052) สาวไร่ผัก (2927) สาวลูกทุ่งลาติน (3230)
สาวเล่นธาร (3458) สาวสมัยใหม่ (2724) สาวสวย (2898)
สาวสะเทิ้น (4364) สาวสุดสวย (5934) สาวสุพรรณ (2891)
สาวห้วยแก้ว (5824) สาวเหนือ (2612) สาวอัมพวา (10972)
สาส์นรัก (24140) สาส์นสวาท (4617) สำคัญที่ใคร (4327)
สำคัญที่ใจ (8994) สำเภาทอง (3146) สำเภาทองสำเริง (2658)
สิ่งปรารถนา (2187) สิ่งผูกพัน (3028) สิทธิ์เสรี (3242)
สิ้นรัก (3488) สิ้นรักสิ้นสุข (9127) สิ้นรักสิ้นหวัง (3128)
สิ้นเวร (3111) สิ้นสัญญา (3279) สิ้นแสงจันทร์ (4762)
สิ้นแสงตะวัน (3015) สิรินธร (3202) สีคิ้ว (2576)
สีฟ้าลาวัณย์ (2304) สีลมสำเริง (2402) สีเหลืองแดง (4420)
ประจวบฯในความหลัง (3069) สื่อสงกรานต์ (4953) สื่อสวาท (2971)
สื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ (3288) สุกานดา (4050) สุขกันเถอะเรา (25654)
สุขกับยิ้ม (2782) สุขเพียงฝัน (2971) สุขสันต์วันเกิด (5544)
สุขแสนแดนนายก (6057) สุขอยู่ที่ใจ (2687) สุขาภิบาล (2250)
สุโขทัย (5496) สุดคะนึง (2951) สุดจะบอกใคร (3114)
สุดทางที่พะเยา (3225) สุดที่รัก (8678) สุดแท้จะเมตตา (2648)
สุดแท้แต่จะให้ (5326) สุดแท้แต่วาสนา (3441) สุดรำพัน (4509)
สุดสงวน (6569) สุดเสียงสั่ง (3020) สุดเสียดาย (5164)
ลาโดม ลาเดือน (3172) สุดหล้าฟ้าเขียว (4747) สุดเหวี่ยง (2862)
รำวงวันปีใหม่ (4226) สุนทรีนิมิต (2458) สุนันทารำลึก (3580)
สุนันทารำวง (4868) สุนันทาอาลัย (4575) สุมาลี (3241)
สุราษฎร์ธานีศรีไผท (2882) สุริยาลับฟ้า (8275) สู่ขวัญจันทรเกษม (2634)
สู่ขวัญบันเทิง (2497) สู่ขวัญผู้ไทย (2700) สูงเกินใจ (4929)
สูญถิ่นสิ้นไทย (สยามเมืองทอง) (6021) สูญรัก (2617) เสน่ห์ชาย (3177)
ตุลาอาลัย (2894) เสน่ห์นาง (4657) เสน่ห์โพธาราม (2701)
เสน่ห์เภสัช (7104) เสน่ห์สาวเหนือ (6601) ประหลาดรัก (2940)
เสมอใจ (4795) เส่เหลเมา (4908) เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น (12007)
เสียงซึง (2608) เสียงดุเหว่า (3108) เสี่ยงเทียน (9075)
เสี่ยงเทียนคอยคู่ (4521) เสี่ยงเทียนเสี่ยงรัก (8020) เสียงเพลงรัก (2929)
เสี่ยงรัก (5191) เสียงเรียกจากสาย (3178) เสียงสนครวญ (7086)
เสียงสะอื้น (4935) เสียงสะอื้นที่บางแสน (3357) เสียใจฉันเปลี่ยนไปแล้ว (3690)
เสียดายเดือน (10348) ลาอุดรพิทย์ (6986) เสียดายนาง (2713)
เสียดายบัว (8373) เสียแรงคิดถึง (6337) เสียแรงคิดถึง(หญิง) (3573)
เสียแรงรักใคร่ (8124) เสืออากาศเกรียงไกร (2476) ชูชก-อมิตตะดา (2821)
แสงจันทร์แสงดาว (2753) แสงเดือนเตือนรัก (5739) แสงสุริยา (3013)
หน้าที่ 8
ไปหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |